Asukasystävällisen kaupungin elementit

Kaupungistuminen on viimevuosina lisääntynyt entisestään. Tällä hetkellä jo arviolta puolet maapallon ihmisistä asuu jo kaupungeissa. Ihmiset muuttavat työn perässä maamme kasvukeskuksiin. Paineita kasaantuu kaavoitukseen ja rakentamiseen uusien asukkaiden asumistarpeiden tyydyttämiseksi. Rakennetaan paitsi nopeasti, myös tiiviisti. Omakotitalo järven rannalla keskellä kaupunkia on unelma ja siksi se myös jää.

Asukasystävällisen kaupungin elementit

Millainen on viihtyisä kaupunki?

Viihtyminen on yksilöllinen kokemus. Joku tuntee olonsa kotoisaksi kerrostalossa keskellä kaupunkia, toinen ei voi edes ajatella asuvansa niin. On kuitenkin olemassa elementtejä, jotka tutkitusti lisäävät asuinviihtyisyyttä. Kaiken perustana on hyvä ja kokonaisvaltainen suunnittelu joka ottaa huomioon paitsi asukkaiden tarpeet, hyvät liikennejärjestelyt ja toimivat joukkoliikenneratkaisut. Puutteellista suunnittelua on erittäin vaikea korjata jälkikäteen. Asuinalueiden viihtyisyys ja ympäristö sekä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet koetaan myös tärkeäksi. Alueen kehittyneet palvelut kuten koulut, päiväkodit ja terveydenhoitopalvelut ja niiden saatavuus oman kodin läheisyydessä lisäävät asuinalueen viihtyvyyttä. Kauppapalvelut ja työpaikat alueella ovat tärkeitä viihtyisyyttä lisääviä tekijöitä. Jos alueella ei ole työpaikkoja ja työssäkäynti tapahtuu alueen ulkopuolella, on vaarana alueen tyhjentyminen arkipäivisin. Elävät kadut ovat myös viihtyisiä katuja. Kahvilat ja ravintolat sekä erilaiset kauppaliikkeet katujen varsilla houkuttelevat ihmisiä viihtymään. Luonnollisesti kasino tarjoaa viihdettä kaikille täysi-ikäisille asukkaille.

Tärkeitä tekijöitä

On myös tutkittu, mitä ihmiset arvostavat ja kokevat tärkeäksi asuinympäristön viihtyvyyteen liittyen. Yhteisöllisyys, turvallisuus, toiminnallisuus ja esteettisyys ovat elementtejä, joista hyvä ja viihtyisä asuinympäristö muodostuu. Asuinympäristön elvyttävyys, eli käytännössä se, että voi tavalla tai toisella vapautua stressistä ja ”ladata akkuja” koetaan myös tärkeäksi. Puistot ja torit tarjoavat hengitystilaa ja elävöittävät ympäristöä. Hyvin valaistut kulkureitit kuten pyöräily-ja kävelytiet joilla ei tarvitse seikkailla autoliikenteen seassa lisäävät turvallisuutta.

Asukasystävällisen kaupungin elementit

Esteettisyys on erittäin tärkeä tekijä. Se, että talojen arkkitehtuuri on silmää miellyttävää ja ympäristöön sopivaa koetaan alueen viihtyvyyttä lisääväksi. 1960-70 lukujen lähiöiden masentava elementtirakentaminen harmaine betonitaloineen ei enää lyö läpi. Ja se että samalla alueella on sekä pientaloja että kerrostaloja sulassa sovussa lisää asuinalueen heterogeenisyyttä. Tosin meille suomalaisille erilaisuuden arvostaminen tuntuu olevan vielä vähän hakusessa.

Mahdollisuus erilaisiin harrastuksiin lisää asukkaiden yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys on tärkeä osatekijä asukasviihtyisyyttä ja sitä myöten asukasystävällisyyttä arvioitaessa. Osallistuminen ja yhdessä tekeminen lisäävät me-henkeä ja myös toistensa ymmärtämistä ja hyväksymistä. Sillä viime kädessähän asukasystävällinen kaupunki liittyy suoraan yksilön kokemuksiin. Erilaisuutta ymmärtävä ja hyväksytty ihminen on yleensä tyytyväinen ihminen, joka viihtyy, vaikka ympäristö ei olisikaan täydellinen. Asukasystävällisen kaupungin tärkeimmät elementit ovat siis paitsi asukaslähtöinen kaavoitus ja suunnittelu myös ihminen itse.