Missä voi opiskella palvelumuotoilua?

Palvelumuotoilu tuli Suomeen viimeistään reilut viitisen vuotta sitten. Se kuuluu 2000-luvun uusiin ammattialoihin ja on monella tapaa ajalle tyypillinen ala. Se vastaa haasteeseen muovata palvelut käyttäjän näkökulmasta yksilöllisimmiksi ja sujuvimmiksi sekä suunnittelijan näkökulmasta kokonaisvaltaisimmiksi unohtamatta liiketaloudellista tehokkuutta. Alan juuret ovat käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa ja teollisessa muotoilussa.

Alaa voi nykyisin opiskella Suomessa joko täydennyskoulutuksena, avoimena yliopisto-opetuksena tai ammattiin valmistavana koulutuksena.

Missä voi opiskella palvelumuotoilua?

Täydennyskoulutus

Palvelumuotoilun opintoja täydennyskoulutuksena järjestävät monet eri tahot suurimmissa kaupungeissa, kuten esimerkiksi ammattikorkeakoulut Laurea Espoossa, Haaga-Helia Helsingissä, Tamk Tampereella, Oamk Oulussa, valmennus-, konsultointi- ja koulutuspalveluja tarjoavat yritykset kuten esimerkiksi Alma Talent Event ja Tieturi Helsingissä sekä BusinessOulu Oulussa. Lisäksi Aalto Universityn ammatilliseen täydennyskoulutukseen erikoistunut osasto Aalto University Professional Development APRO tarjoaa täydennyskoulutusta palvelumuotoilusta.

Täydennyskoulutus on suunnattu kaikille liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille. Se sopii hyvinkin monialaiselle joukolle toimialasta riippumatta, erityisesti markkinoinnin ammattilaisille ja henkilöille, jotka toimivat liiketoiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämisestä vastaavissa tehtävissä.

Täydennyskoulutus muodostuu usein lähiopetuksesta, jota täydentää verkkomateriaali, etätehtävät ja oppimistehtävät. Jotkut koulutusta antavat tahot keskittyvät pelkästään lähiopetukseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja asiakaskeskeiseen palvelujen kehittämiseen, eri palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheisiin sopivien menetelmien löytämiseen sekä antaa käytännön kokemusta palvelumuotoilun menetelmien käytöstä ja soveltuvuudesta oman organisaation tarpeisiin unohtamatta taloudellisen kannattavuuden näkökulmaa. Täydennyskoulutuksen näkökulma on käytännönläheinen. Lähipäiviä on tyypillisesti kahdesta kuuteen päivään. Koulutuksen hinta vaihtelee tavallisimmin noin viidestä sadasta eurosta kolmeen ja puoleen tuhanteen euroon koulutuksen kestosta ja järjestävästä tahosta riippuen.

Avoin yliopisto-opetus

Laajin ei ammattiin valmistava koulutuspaketti tai oikeammin opintokokonaisuus on Tampereen kesäyliopiston ohjelmassa. Kyseessä on 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena otsakkeella Design management ja palvelumuotoilu. Opintokokonaisuus antaa monipuolisen kuvan asiasta. Eri kokonaisuuteen kuuluvat kurssit pitävät sisällään luentoja, kirjallisuuta ja ryhmätyöskentelyä. Opetuksesta vastaa Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta.

Ammattiin

Palvelumuotoilijan ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, joka tunnetaan lyhenteellä Kamk. Koulutus on suunnattu tulevaisuuden muotoilijoille ja markkinoinnin, palvelukehityksen tai liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisille, Monimuoto-opiskeluna toteuttava koulutus kestää neljä vuotta, mutta aiempia opintoja ja osaamista on mahdollista saada hyväksiluettua tutkintoa suorittaessa ja siten lyhentää opiskeluaikaa. Opintoja voi myös täydentää tai laajentaa omien tavoitteiden mukaisesti.

Xamk järjestää myös palvelumuotoilun ylempää ammattikorkeakouluopetusta. Ylempään tutkintoon johtava koulutus on suunnattu muotoilijoille ja markkinoinnin, palvelukehityksen tai liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisille. Koulutuksen kesto on puolitoista vuotta ja se toteutetaan myös monimuoto-opiskeluna.