Asumisen muuttuneet tarpeet

Urbanisoituminen, eli kaupungistumisen trendi, kasvaa vuodesta toiseen. Ihmismassat maasta ja yhteiskunnasta riippumatta pyrkivät lähemmäksi suuria kaupunkeja, mistä he etsivät uusia mahdollisuuksia. Samaan aikaan myös asuminen tarpeet muuttuvat varsin radikaalisti. Mutta miksi ihmiset hakeutuvat maaseuduilta kaupunkeihin ja miten kaupungissa asumisen tarpeet muuttuvat yhä suuremman ihmismassan myötä?

Lähellä palveluita

Usein ihmiset muuttava kaupunkiin opintojen ja töiden perässä. Ovathan parhaat yliopistot ja ammattikorkeakoulut nimenomaan isoissa kaupungeissa lähellä työntekijöitä palkkaavia yrityksiä. Väestökeskuksen mukaan vuonna 2016 36% suomalaisista asuu tiheästi asutuilla alueilla. Tämä numero saattaa näyttää varsin pieneltä, mutta jos otamme huomioon sen, että yli 90% uusista asuinrakennuksista rakennetaan suuriin kaupunkeihin (ja lähistöille) näemme että tämä 36% ei välttämättä ota huomioon kaupungin ympärillä asuvia ihmisiä. Mainittakoon vielä Tilastokeskuksen tutkimus, jonka mukaan syntyvyysaste kaupungeissa kasvaa nopeammin muin muualla, tarkoittaen sitä, että tulevaisuuden lapset syntyvät automaattisesti kaupunkeihin eivätkä maaseuduille.

Verotuksen ihanuus

Asumisen muuttuneet tarpeetTaloustieteilijä Alberto Alesina ja Enrico Spolaore argumentoivat erinomaisessa kirjassaan Size of Nations miksi ihmiset muuttavat isoihin kaupunkeihin ja erityisesti pääkaupungin läheisyyteen. Heidän mukaansa julkiset palvelut ovat parempia isoissa kaupungeissa ja hyvin usein näiden palveluiden ylläpidosta pitävät huolen kaikki veronmaksajat niin kaupungeissa kuin maaseuduilla. Täten maaseuduilla asuvat ihmiset maksavat veroja kaupunkien julkisten palveluiden ylläpitoon, mutta koska he eivät asu näiden palveluiden läheisyydessä, he eivät myöskään hyödy niistä yhtä paljon kuin kaupungissa asuvat. Tästä johtuen kaupungissa asuminen on hyvin järkevä valinta.

Yksinkertainen on kaunista

Asumisen muuttuneet tarpeetAsumisen tarpeista puhuttaessa pitää muistaa, että mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän mielipiteitä ja preferenssejä siitä miltä asuinalueet pitäisi näyttää. Voikin kirjaimellisesti sanoa, että tervetuliaispaketti ilahduttaisi aina uusia asiakkaita! Näin ollen kaupungissa asuminen perustuu hyvin pitkälti kompromisseihin. Isosta asunnosta haaveilevien kannattaa ensin miettiä kuinka paljon heidän bruttopalkkansa on sillä kaupungeissa asuminen on tyyris valinta. Mutta samalla ihmiset oppivat tulemaan toimeen vähemmällä sekä käyttämään hyväksi heidän rajoitetut resurssit tehokkaasti. Esimerkiksi auton omistaminen ei välttämättä ole tarpeellista isoissa kaupungeissa. Varsinkin jos Suomeen saadaan Uber ja Lyft-ajopalvelut.

Kodin sisällä

Koska kaupungissa asuvat ihmiset käyttävät suurimman osan päivästään töissä tai työmatkoihin, pitää heidän optimoida muu ajankäyttö. Esimerkiksi ruokailut, siivous, urheilu sekä viihde ovat myös olennaisia elementtejä kaupunki elämässä. Hyväksi onneksi älypuhelinten avulla kaupunki-ihmisten ei tarvitse käyttää aikaa yllämainittujen asioiden etsimiseen. Perheellisille kaupungissa asuminen onkin aivan eri asia ja tästä syystä perheet asuvat yleensä kaupungin ulkopuolella, mutta silti tarpeeksi lähellä julkisia palveluita.